top of page

Våra tjänster

Fastighetsjuridik och Hyresförhandling

Vi hjälper dagligen klienter med att såväl upprätta Hyresavtal som att författa uppsägningar och ändringar i befintliga avtal. Med detta följer en omfattande vana och erfarenhet av hyresförhandlingar, som oftast görs upp under förhandlingens gång men ibland sträcker sig ända till Hyresnämnd och Domstol.

Vårt ständiga råd är att kontakta oss innan ett avtal skrivs under, respektive innan en uppsägning sker, osv, för att optimera resultatet och förebygga eventuella fel och tvister längre fram i processen.

Som fastighetsägare måste man vara aktiv för att inte halka efter i värdesäkring av sitt fastighetsbestånd. Eftersom hyresintäkterna är centrala i verksamheten är det av största vikt att hyresavtal och hyresförhandlingar genomförs korrekt. 

Fastighetsjuridik och Hyresförhandling
bottom of page