top of page

Våra tjänster

Transaktionsrådgivning, Köp- & säljrådgivning

Vi hjälper kunder att både köpa och sälja kommersiella fastigheter, primärt bostads-, kontors och lager- & logistikfastigheter. 

När vi får i uppdrag att sälja en fastighet eller en fastighetsportfölj bistår vi -utöver själva transaktionsarbetet- med ett antal strategiska avväganden, som exempelvis att identifiera förbättringspotential inför och efter en genomförd transaktion. Ofta inleds en försäljningsprocess därför med rent ett antal värdeskapande åtgärder. I en köpprocess inventerar i gengäld de åtgärder som kan öka fastighetens värde och avkastning framöver. 

Vi genomför Due Diligence för såväl fastighetsfrågeställningar som kommersiella och tekniska frågeställningar och har de senast åren hjälpt kunder genom ett stort antal transaktioner. 

bottom of page