top of page

Våra tjänster

Fastighetsutveckling

Att utveckla fastigheter och bygga värden är en process som initialt innebär att fastigheten eller fastighetsbeståndet analyseras och att vi därefter upprättar en utvecklingsplan för att optimera användning och värdeutveckling. Med stor erfarenhet och mycket känsla deltar vi i realiserandet av planen i nära samarbete med vår uppdragsgivare, kunder och hyresgäster. Vi har stor erfarenhet från såväl utveckling av råmark, tomtmark i städer som utveckling av befintliga fastigheter.

Vi utför analyser av enskilda fastigheter och hela fastighetsportföljer, inklusive olika scenariostudier, etc. Utöver detta utför vi värdebedömningar, riskanalyser, hanterar taxeringsfrågor samt utgör beställarens stöd vid strukturering av en fastighetsportfölj.

bottom of page