top of page

Våra tjänster

Fastighetsjuridik och Hyresförhandling

Vi hjälper dagligen klienter med att såväl upprätta Hyresavtal som att författa uppsägningar och ändringar i befintliga avtal. Med detta följer en omfattande vana och erfarenhet av hyresförhandlingar, som oftast görs upp under förhandlingens gång men ibland sträcker sig ända till Hyresnämnd och Domstol.

Vårt ständiga råd är att kontakta oss innan ett avtal skrivs under, respektive innan en uppsägning sker, osv, för att optimera resultatet och förebygga eventuella fel och tvister längre fram i processen.

Som fastighetsägare måste man vara aktiv för att inte halka efter i värdesäkring av sitt fastighetsbestånd. Eftersom hyresintäkterna är centrala i verksamheten är det av största vikt att hyresavtal och hyresförhandlingar genomförs korrekt. 

Transaktionsrådgivning, Köp- & säljrådgivning

Vi hjälper kunder att både köpa och sälja kommersiella fastigheter, primärt bostads-, kontors och lager- & logistikfastigheter. 

När vi får i uppdrag att sälja en fastighet eller en fastighetsportfölj bistår vi -utöver själva transaktionsarbetet- med ett antal strategiska avväganden, som exempelvis att identifiera förbättringspotential inför och efter en genomförd transaktion. Ofta inleds en försäljningsprocess därför med rent ett antal värdeskapande åtgärder. I en köpprocess inventerar i gengäld de åtgärder som kan öka fastighetens värde och avkastning framöver. 

Vi genomför Due Diligence för såväl fastighetsfrågeställningar som kommersiella och tekniska frågeställningar och har de senast åren hjälpt kunder genom ett stort antal transaktioner. 

Fastighetsutveckling

Att utveckla fastigheter och bygga värden är en process som initialt innebär att fastigheten eller fastighetsbeståndet analyseras och att vi därefter upprättar en utvecklingsplan för att optimera användning och värdeutveckling. Med stor erfarenhet och mycket känsla deltar vi i realiserandet av planen i nära samarbete med vår uppdragsgivare, kunder och hyresgäster. Vi har stor erfarenhet från såväl utveckling av råmark, tomtmark i städer som utveckling av befintliga fastigheter.

Vi utför analyser av enskilda fastigheter och hela fastighetsportföljer, inklusive olika scenariostudier, etc. Utöver detta utför vi värdebedömningar, riskanalyser, hanterar taxeringsfrågor samt utgör beställarens stöd vid strukturering av en fastighetsportfölj.

Fastighetsjuridik och Hyresförhandling
Transaktionsrådgivning, Köp- & säljrådgivning
Fastighetsutveckling
bottom of page